http://travelmix.pl/wp-content/uploads/2019/08/ukraina-kamieniec-podolski-1.jpg

NA KRESY WSCHODNIE

Ukraina 5 dni

Trasa: Ukraina
Transport: Autokar

Cena
1290 PLN

Zapytaj o termin

Dzień 1


Zbiórka uczestników o godz. 04:00. Przejazd na Ukrainę. Przejazd do Podkamienia czyli Podolska Częstochowa oraz wędrówka do Diabelskiego Kamienia. Następnie udamy się do Ławra Poczajowska – największe Sanktuarium Maryjne obrządku prawosławnego na Ukrainie, m.in. sobór Uspieński fundacji Mikołaja Bazylego Potockiego, kamień z odbiciem stopy Matki Bożej, słynąca łaskami ikona MB Poczajowskiej. Przejazd do Krzemieńca. Zobaczymy muzeum Juliusza Słowackiego i kościół św. Stanisława (jedyna łacińska świątynia otwarta na Wołyniu w czasach radzieckich). Obiadokolacja i nocleg w Krzemieńcu.

Dzień 2


Śniadanie w hotelu a następnie udamy się do Zbaraża. Legendarna XVII-wieczna twierdza w Zbarażu znana z kart Trylogii Henryka Sienkiewicza, ruiny zamku w Mikulińcach i XVIII-wieczny kościół św. Trójcy, ruiny XVII w. zamku w Trembowli, znanego z bohaterskiej obrony Anny Doroty Chrzanowskiej przed Turkami w 1675 r. Skała Podolska – ruiny XVI w. zamku Stanisława Lanckorońskiego. Przejazd do Kamieńca Podolskiego. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3


Śniadanie w hotelu a następnie zwiedzanie “miasta na wyspie” czyli Kamieńca Podolskiego: rynek polski, katedra łacińska św. Piotra i Pawła (najdalej na wschód Europy wysunięta budowla gotycka!), ratusz, kościół o. Paulinów, dawny kościół Trynitarzy, kościół i klasztor o. Franciszkanów, rynek ormiański, dom handlowy, cerkiew św. Mikołaja (najstarsza zachowana świątynia w mieście), ruiny katedry ormiańskiej, “Orle gniazdo” – zwiedzanie jednego z 7 cudów Ukrainy, czyli XVI i XVII-wiecznej twierdzy w Kamieńcu Podolskim. Chocim – malowniczo położony nad Dniestrem zamek budowany od XIV do XVIII w., miejsce słynnej obrony hetmana Jana Karola Chodkiewicza 1621 r. i hetmana Jana Sobieskiego 1673r. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg w Kamieńcu Podolskim.

Dzień 4


Śniadanie w hotelu, następnie udamy się w miejsce obozu warownego – Okopy św. Trójcy - założonego pomiędzy dolinami Dniestru i Zbrucza przez S. J. Jabłonowskiego w 1692r., Jaskinia Kryształowa – spacer prawie 3 km trasą z krystalicznymi formami gipsu, przejazd i zwiedzanie Czerniowiec – spacer po stolicy Bukowiny: pałac Metropolitów Bukowińskich (obecnie Uniwersytet), ratusz, deptak Olgi Kobylańskiej, kościół pw. Podniesienia Krzyża. Obiadokolacja i nocleg w Czerniowcach.

Dzień 5


Śniadanie w hotelu, Przejazd Kołomyja – Stanisławów – Stryj. Krótkie postoje. Przejazd i spacer po uzdrowisku Truskawiec z degustacją wód leczniczych m.in. “Naftusia” Wyjazd do Polski. Powrót w godzinach nocnych. Zakończenie imprezy.

Cena obejmuje

 • Zakwaterowanie: Hotel 3*** ,pokoje 2 osobowe z łazienkami.Pokoje 1 osobowe na zapytanie za dopłatą
 • Wyżywienie: śniadania w formie bufetu , oraz kolacje serwowane (napoje do kolacji płatne dodatkowo).
 • Transport: autokar klasy LUX lub komfortowy BUS (uzależnione od ilości osób)
 • Opieka pilota oraz lokalny przewodnik
 • Ubezpieczenie: KL, NNW + bagaż
 • Inne usługi:bilety wstępu do zwiedzanych obiektów zgodnie z programem

Cena nie obejmuje

 • Uwaga: Cena nie wydatków osobistych

O kraju


 • Kraj: Ukraina
 • Stolica: Kijów
 • Największe miasta: Charków, Dnipro, Donieck, Lwów
 • Język urzędowy: ukraiński
 • Waluta: 1 Hrywna (UAH) = 100 kopiejek
 • Ludność: 42 805 731 (2015)
 • Strefa czasowa: UTC +2 – zima, UTC +3 – lato (czas polski + 1 godzina)
Podział administracyjny

Terytorium Ukrainy w I rzędzie dzieli się na 24 obwody (odpowiedniki województw) oraz 2 miasta wydzielone (Kijów i Sewastopol) i 1 republikę autonomiczną (Republikę Autonomiczną Krymu) mającą własną konstytucję i rząd (Sewastopol i Republika Autonomiczna Krymu znajdują się poza administracją ukraińską, w 2014 zostały zaanektowane przez Rosję jako miasto wydzielone i Republika Krymu). W II rzędzie Ukraina dzieli się na 490 rejonów (odpowiednik powiatów) i 185 miast wydzielonych z rejonów.

Przepisy wyjazdowe

Obywatele polscy wjeżdżają na Ukrainę na podstawie ważnego paszportu, bez konieczności posiadania wizy wjazdowej i mogą przebywać na jej terytorium do 90 dni w ciągu 6 miesięcy.

Przepisy celne:

Cudzoziemcy mogą swobodnie wwozić na Ukrainę i wywozić z jej terytorium kwotę do 10.000 euro, deklarując ją ustnie. Kwotę wyższą niż 10.000 euro należy natomiast zadeklarować pisemnie, przy czym wywożąc ją należy przedstawić dokumenty z banku potwierdzające wypłatę kwoty przekraczającej 10.000 euro. Podobnie ukraińską walutę (hrywnę) można, deklarując ustnie, wwozić i wywozić w wysokości do 15.000 hrywien. Kwotę od 15.000 do 50.000 hrywien należy deklarować pisemnie. Kwotę powyżej 50.000 hrywien można wywozić jedynie za pozwoleniem Narodowego Banku Ukrainy.

Opieka zdrowotna

Każdy pacjent musi sam płacić za leki, a cudzoziemiec także za opiekę lekarską, dlatego na pobyt należy wykupić ubezpieczenie zdrowotne.

Komunikacja

Na Ukrainie można korzystać z tramwajów, trolejbusów, autobusów, także prywatnych minibusów (tzw. marszrutki, dla kilkunastu osób). Cena biletów tramwajowych, trolejbusowych i minibusów to zwykle kilka hrywien (w zależności od miasta); kupuje się je bezpośrednio u biletera, a w minibusie - u kierowcy. W Kijowie, Dniepropietrowsku i Charkowie funkcjonuje również metro, opłata za przejazd w dowolnym kierunku i czasie do momentu opuszczenia stacji metra, tj. wyjścia poza rejon bramek przy wejściu wynosi 2 UAH. Sieć metra jest dość dobrze oznaczona, a pociągi jeżdżą punktualnie. Metro jest czynne od 5.40 do 0.10. Podróżując koleją, należy sprawdzić, kiedy kursują pociągi do danego miasta i czy są wolne miejsca (w przypadku pociągów do większych miast i pociągów międzynarodowych bilety należy kupować z wyprzedzeniem). Obowiązuje letni i zimowy rozkład jazdy.

Klimat

Znaczna część Ukrainy jest położona w strefie klimatu umiarkowanego kontynentalnego, natomiast Półwysep Krymski – w strefie klimatu podzwrotnikowego morskiego. Obszar kraju znajduje się najczęściej pod wpływem polarnomorskich i polarnokontynentalnych mas powietrza. Najbardziej charakterystyczną cechą klimatu Ukrainy jest jego wzrastający z zachodu na wschód kontynentalizm termiczny. W związku z tym roczne amplitudy temperatury powietrza wahają się od 25°C we Lwowie do 30°C w Starobielsku. Na terenie kraju przeważa również kontynentalny rozkład opadów z maksimum w ciepłym okresie roku.

Adres placówki dyplomatycznej

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, Ukraina, Kijów, Jarosławiw Wał 12, 01901

Dokumentem podróży wymagany jest ważny paszport.

x

RezerwujWycieczka

data-rezerwacji   cena
Pozostałe Terminy